Obchodní podmínky

Provozovatel

GRENT CZ a.s.

Na Radouči 1450 

293 01 Mladá Boleslav

Fax: +420 326 719 010

IČ: 251 05 019

DIČ: CZ 251 05 019

Registrace: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 50016, 10. února 1997

Bankovní spojení: 19-7263940207/0100

IBAN: CZ9501000000197263940207

Odpovědná osoba za e-shop: Lukáš Bouček

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.grent.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Platba 

Lze zvolit následující formy úhrady:

 • dobírka - hotovostní platba po obdržení zboží expresní službou na dobírku
 • hotově - hotovostní platba při osobním převzetí zboží
 • převodním příkazem
 

Způsob objednání

 • přímo v e-shopu na našich internetových stránkách. Nenajdete-li Vámi požadované zboží v našem e-katalogu, žádáme Vás o telefonickou nebo e-mailovou poptávku. Pokud si chcete zboží důkladně prohlédnout, nechat odzkoušet či potřebujete odbornou radu, přivítáme Vás rádi ve všech našich prodejnách i na obchodním oddělení. 
 • telefonicky na čísle 326 719 011-16
 • e-mailem na adrese
 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, zaslané zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo je možné uplatnit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě kupující zašle na své náklady zboží na adresu odesílatele,která je uvedena v kupní smlouvě. Vrácené zboží musí být nepoužité, čisté a v původním obalu. Při nesplnění těchto podmínek nelze vrácení zboží nárokovat. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jím zadaný účet do 7 pracovních dní po obdržení zboží. (výjimku tvoří produkty firmy FAMEPLA - dílenský nábytek a skladovací systémy, kdy je objednávka zboží vždy závazná a nelze od této smlouvy odstoupit.)

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží nevyrábí nebo nedodává nebo v případě výrazné změny ceny. O této situaci bude kupující do pěti pracovních dní informován. 

 

Doprava, poštovné a dodací lhůta

Doprava a poštovné

Poštovné či dopravné hradí kupující při nákupu do 5000 Kč bez DPH. Nad 5000 Kč bez DPH hradí expresní přepravu nebo dopravu zásilek po ČR prodávající (dopravné zdarma se NEVZTAHUJE na objednávky o větším objemu zásilky, na které se musí kalkulovat přepravné dle velikosti a váhy zásilky. V tomto případě zákazníka kontaktujeme a nabídneme cenu dopravy. Cena dopravného je vypočítána dle cenové nabídky přepravní společnosti.). Zboží u nás zakoupené Vám zašleme:

PPL

Expresní službou PPL do 50kg - při nákupu do 5000 Kč bez DPH hradí tuto službu firmy PPL kupující.

Dodací lhůta do 24 hodin v pracovních dnech. Pokud nebudete zastiženi, zanechají Vám pracovníci PPL zprávu o nevyzvednutí zásilky, na této zprávě je uvedeno telefonní číslo, které neprodleně kontaktujte, můžete tím ovlivnit dobu převzetí pro Vás přijatelnou. Klíčovým zdrojem dodání zásilky je Vaše správné telefonní číslo, které je v objednávce povinné pole.

TOP TRANS

Doprava zásilek nad 50 kg po ČR bude sjednávána dopravcem po obdržení Vaší objednávky a podle rozsahu a objemu zakázky bude zkalkulována.

Zásilkovna

Nabízíme i možnost osobního odběru na výdejních místech www.zasilkovna.cz. Hlavní výhodou tohoto způsobu dopravy je nízké poštovné a možnost vyzvednout si zásilku v místě svého bydliště v čase, ve kterém Vám to vyhovuje. Seznam výdejních míst naleznete zde. Jakmile dorazí Váš balíček na pobočku Zásilkovny budete informováni prostřednictvím SMS o možnosti vyzvednutí. Na pobočce poté převezmete zabalenou zásilku stejně jako na poště.

Omezena je pouze váha balíčku a to do 5 kg a z přepravy jsou vyloučeny chemické látky např. oleje.

Osobní odběr

V tomto případě nebude kupující platit žádné dopravné a poštovné.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je uvedena v e-katalogu. Při jakýchkoli změnách budete neprodleně informováni. Objednávka zboží je závazná a nelze od této smlouvy odstoupit.

Přesný termín dodání jsme připraveni Vám potvrdit telefonicky na čísle +420 326 719 011-16.

 

Záruční podmínky, záruční opravy, pozáruční opravy

Záruční podmínky

Provozovatel těchto stránek firma GRENT CZ a.s. si stanovuje pro případ reklamace zboží následující postup: 

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
 • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání dopravcem zákazníkovi.
 • Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním nástrojů a strojů, které neodpovídají zacházení s výrobkem dle návodu k použití. Z těchto důvodů vždy před uvedením Vámi zakoupeného zboží do užívání pozorně přečtěte návod k použití.

Záruční listy

Pokud potvrzený záruční list nebude součástí dodávky, bude Vám zaslán poštou neprodleně poté, co se dozvíme, že jste objednané zboží převzali a zaplatili.

Záruční opravy

V případě záruční opravy se obracejte na nás nebo přímo na některý z autorizovaných servisů. 

Pozáruční opravy

Pozáruční opravy jsou prováděny v síti autorizovaných servisů, informace o nich získáte buď u nás nebo na následujících telefonních číslech. 

 • Brill +420 558 536 640
 • Husqvarna +420 481 672 962
 • Bosch +420 2 613 005 65
 • Narex +420 487 887 465, +420 487 887 488
 • DeWALT +420 577 008 550
 

Reklamace

 • V případě reklamace je kupující povinen o tom písemně informovat prodávajícího.
 • V tomto oznámení Vás žádáme o co nejpodrobnější popis důvodu reklamace. Obratem budete informováni prodávajícím o dalším postupu vyřizování reklamace. V ostatních případech se reklamace řídí platnými zákony, zejména se Zákonem na ochranu spotřebitele. Přijetím našich obchodních podmínek bude Vámi objednané zboží doručeno dle této smlouvy. 

Tento reklamační řád je platný od 1.6.2013

 

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost GRENT CZ a.s., IČO: 25105019,

se sídlem Mladá Boleslav, Na Radouči 1450, PSČ 29301, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22359 (dále jen „společnost GRENT“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete při objednávce zboží nebo služby. Osobní údaje získáváme přímo od vás. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Při návštěvě naší webové stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Účel zpracování a popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

1. Nákup zboží a služeb: Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku.

2. Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

3. Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu Vás můžeme snadněji předat informace o Vašich objednávkách. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou těch údajů, které slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu.

4. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Oprávnění ke zpracování:

Plnění a uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom Vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Předávání osobních údajů třetím subjektům:

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze v těchto případech:

1. Doručení zboží. Vaše údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

2. V případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např.: našemu právnímu zástupci). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Doba zpracování a archivace:

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

Vaše osobní údaje se nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Jaká máte práva:

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“) - výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na GRENT.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:, www: ˂https://www.uoou.cz˃.

V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU A VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ“)
Společnost Grent CZ a.s. si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případe poskytnuta třetí osobě, ani jinak zneužita. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro doručení zboží.
Grent CZ a.s. je správcem osobních údaju ve smyslu nařízení a jako takový je pro účely plnění této smlouvy oprávněn zpracovávat mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji pro účely doručení zboží.
Ve smyslu zákona c.256/1992 Sb. v novelizovaném znění je zaručena bezpečnost údajů v informačním systému.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 

Co by Vás dále mohlo zajímat?

 • Potřebujete nás kontaktovat? Využijte formulář níže a nebo dalších uvedených kontaktů.
 • Chcete vědět, se kterými firmami spolupracujeme? Podívejte se do sekce reference.
 
Rádi zodpovíme Vaše dotazy
 *
 *
 *
 *
 (opatření proti SPAM robotům)
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
 

Vybíráme z eshopu

Dokumenty ke stažení